כיתות מופת -חט"ב

כיתת מופת – חטיבת ביניים "שובו" פותחת מצוינות לימודית בדגש על מתמטיקה ופיזיקה מצוינות אישית וחברתית לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית

כיתת מופת – חטיבת ביניים "שובו" פותחת מצוינות לימודית בדגש על מתמטיקה ופיזיקה 

מצוינות אישית וחברתית לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית