מבצע פתק של נחת

התלמיד מקבל שיחה של נחת מהמורה ולמחרת מקבל הפתעה מהמנהלת ומדבקה שיחה של נחת 

ולמחרת התלמיד מקבל מדבקה והפתעה מהמנהלתפתק של נחת